Miljøverndepartementet og Finansdepartementet endrer praksis for tinglysing og dokumentavgift for selskap som omregistreres som følge av overgangsreglene i samvirkelova. Når samvirkeforetak må endre selskapsform, er det urimelig at de må betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr.

Les mer ››
MVA ved veiutbygging

Fritak fra å beregne mva ved utbygging av offentlig vei i siste omsetningsledd oppheves med virkning for tjenester levert etter 1. januar 2013.

Les mer ››

Kan selve prisen som er brukt i en transaksjon mellom nærstående være en ”uriktig eller ufullstendig opplysning” som gir skattemyndighetene rett til å endre tidligere skatteoppgjør og ilegge tilleggsskatt? Svaret er ja i henhold til praksis. Men i en ny dom (Statoil ASA) strammer Høyesterett inn denne praksisen i betydelig grad.

Les mer ››
Fritidsbolig i utlandet?  Nå er det fullt rentefradrag i hele EØS!

Finansdepartementet vil så snart som mulig foreslå å endre skatteloven slik at rentefradraget for investeringer i bolig eller fritidsbolig i henholdsvis Norge og andre EØS-land blir lik.

Les mer ››

For å unngå tvangsoppløsning må selskaper med begrenset ansvar (BA, A/L, S/L) som er samvirker omregistreres til samvirkeforetak eller aksjeselskap før årsskiftet. Men det må vurderes om selskapet virkelig er et samvirke, og hva alternativet er for de som faller utenfor.

Les mer ››
Endringer i reiseregulativet fra 1. januar 2013

Satsene i ”Særavtale for reiser innenlands for statens regning” er endret med virkning fra 1. januar 2013.

Les mer ››

Satsene i særavtalen om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting er endret med virkning fra 1. januar 2013.

Les mer ››

Skattedirektoratet har på sine hjemmesider publisert en uttalelse om nummerering av salgsdokument. I et brev av 23. november 2012 til Norges Bondelag har Skattedirektoratet vurdert om kvitteringsblokker som er kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravet til nummerering av salgsdokumentet i bokføringsforskriften § 5-1-3. Skattedirektoratet konkluderer med at kvitteringsblokker med korte nummerserier, for eksempel 1-50 bare kan benyttes dersom den bokføringspliktige har få salgstransaksjoner per år.

Les mer ››

Statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem mandag 8. oktober 2012 kl 10:00. Vi vil her redegjøre for de viktigste endringsforslagene innen skatt og avgift. For flere detaljer henviser vi til Prop. 1 LS (2012-2013) i sin helhet. Denne kan lastes ned på statsbudsjettet.no.

Les mer ››

Resterende del av endringene i bokføringsloven trer i kraft med virkning fra 1. januar 2013. Det er også fastsatt endringer i bokføringsforskriften.

Les mer ››

Om BDO Loggen

BDO Loggen er BDOs informasjonskanal. Her legger vi ut store og små nyheter som vi tror er av interesse for deg. Her finner du stoff om revisjon og rådgivning, og generelle artikler om økonomi og næringsliv.

Følg oss

  • Følg oss på RSS feed
  • Tips oss
    Tips oss (Blogg)